Điều kiện cấp phép hoạt động tư vấn du học

Điều kiện để được cấp phép như sau:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định pháp luật;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; cơ sở đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (Phải có biên bản kiểm tra được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở có diện tích hợp lý, có đầy đủ các phòng ban và trang thiết bị.

Về nhân sự tối thiểu 4-5 người. Người tư vấn trực tiếp phải có bằng đại học,cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Đối với các nhân viên khác cần có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4/ trên 6.

 Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thông tin bên khách cần chuẩn chỉnh để bổ sung vào hồ sơ như sau:

+ Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

+ Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Văn bản quy phạm pháp luật

– Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

– Điều 2  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

0938.132.982