Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

  1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

– Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc.

– Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nam 60 và nữ 55 tuổi nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu.

  2. Phương thức đóng BHXH tự nguyện.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện được chọn các phương thức đóng sau đây:

  • Đóng hàng tháng.
  • Đóng 3 tháng một lần.
  • Đóng 6 tháng một lần.
  • Đóng 12 tháng một lần.
  • Đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần.
  • Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia, nhưng không quá 10 năm (120 tháng tham gia BHXH).

Từ 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; và 10% đối với các đối tượng khác.

3. Lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Các chế độ BHXH được hưởng bao gồm: Chế độ hưu trí (được hưởng lương hưu), với nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên, có đủ từ 20 năm đóng BHXH (bao gồm cả thời gian đóng BHXH bắt buộc) trở lên.

Mức hưởng: Trước ngày 1/1/2018 tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Người tham gia BHXH tự nguyện lưu ý, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Thời điểm hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng ngay từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu. Trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện, thì thời điểm hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng dừng đóng và có yêu cầu hưởng lương hưu.

Nếu người lao động dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện và chuyển sang bảo hiểm bắt buộc, hưởng bảo hiểm một lần, qua đời hoặc Tòa tuyên án đã chết thì sẽ được trả lại số tiền đã đóng trước đó. Tiền hoàn trả bằng tiền nhà nước đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng đầy đủ các chế độ tử tuất (trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất).

—————————————————–

Liên hệ ngay để nhận tư vấn trực tiếp từ SÁNG TÂM Pro :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

 
0938.132.982