Các đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 01/7/2018

Từ ngày 01/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng sau đây được tăng thêm 6,92% so với quy định hiện hành.

Có 08 đối tượng sẽ được tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng so với quy định hiện hành bao gồm:

  1. Cán bộ, công chức, công nhân viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
  2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
  3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
  4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg.
  5. Quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg.
  6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.
  7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
  8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Cụ thể như sau: Mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2018 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 x 1,0692.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, có mức lương hưu tháng 6/2018 là 4.200.000 đồng/tháng. Mức lương hưu của ông A từ tháng 7/2018 được điều chỉnh như sau: 4.200.000 đồng/tháng x 1,0692 = 4.490.640 đồng/tháng.

Nội dung này được đề cập tại Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tuy là Dự thảo nhưng chắc chắn Chính phủ sẽ ban hành chính thức nhằm phù hợp với mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2018 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nếu bạn đọc đang có thắc mắc xin liên hệ Công ty Tư vấn Luật Sáng Tâm Pro để được giải đáp.

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982