Chấm dứt hoạt động văn phòng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài gồm có:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

+ Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

+ Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế đã hoàn tất nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện.

+ Giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội đã không còn nợ tiền bảo hiểm xã hội.

+ Giấy xác nhận văn phòng đại diện đã hoàn trả con dấu của cơ quan công an.

 

 

Chấm dứt hoạt động văn phòng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
3.2 (52) votes

Call Now