Có được kinh doanh khi chưa đăng ký ngành nghề với Sở kế hoạch và đầu tư không?

Ngành nghề kinh doanh là đối tượng quan trọng của doanh nghiệp khi doanh nghiệp đi vào hoạt động kinh doanh để sinh lợi nhuận. Pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp tự do kinh doanh với ngành nghề mà pháp luật không cấm. Vậy việc kê khai từng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có bắt buộc hay không? Chúng ta cùng Công ty Tư vấn Luật Sáng Tâm tìm hiểu những quy định của pháp luật:

Về vấn đề có được kinh doanh khi chưa đăng ký ngành nghề với Sở kế hoạch và đầu tư không?

Dựa trên cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định số 155/2013/NĐ-CP, Nghị định 50/2016/NĐ-CP

Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trong Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký kê khai ngành nghề với Sở đầu tư trước khi kinh doanh một ngành nghề nào đó. Nhưng những văn bản điều chỉnh có liên quan lại có những quy định về việc xử phạt đối với doanh nghiệp kinh doanh mà chưa đăng ký ngành nghề. Cụ thể như sau:

Điều 155/2013/NĐ-CP có quy định về việc kinh doanh ngành nghề không có trong giấy phép, giấy chứng nhận kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 15.000.000 – 20.000.000 đồng. Như vậy theo quy định này khi tiến hành kinh doanh bắt buộc doanh nghiệp phải kê khai ngành nghề trong giấy phép chứng nhận kinh doanh. Điều này gây ra sự hạn chế cho doanh nghiệp quy định tại Điều 7 Luật doanh nghiệp: Tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Hiện nay trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã không còn ghi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà ngành nghề kinh doanh được cập nhật trên hệ thống trang thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, để trao trọn cho doanh nghiệp không hạn chế việc tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Ngày 01/06/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP. Tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ việc xử phạt đối với các doanh nghiệp khi kinh doanh không đúng với các ngành nghề không có trên giấy tờ đăng ký kinh doanh. Như vậy, doanh nghiệp khi chưa đăng ký kinh doanh ngành nghề vẫn được tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường mà không bị xử phạt hành chính như trước đây.

Vấn đề thuế đối với những ngành nghề khi kinh doanh mà chưa đăng ký kinh doanh:

Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 22/06/2015 về Thu nhập khác:

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, khoản thu của doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký kinh doanh. Không được ghi nhận doanh thu đối với việc kinh doanh những ngành nghề chưa đăng ký này.

Rõ ràng pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký kê khai ngành nghề trước khi tiến hành kinh doanh, nhưng những văn bản khác điều chỉnh liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp thì đang gây bất lợi cho doanh nghiệp. Vì vậy, để tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn nên đăng ký bổ sung ngành nghề mà công ty sẽ kinh doanh hoặc đang kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh để cập nhật lên hệ thống đăng ký thông tin quốc gia về doanh nghiệp để được hưởng những ưu đãi về thuế cũng như giảm trừ chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp. 

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982