Có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Nội dung câu trả lời Công ty Tư vấn Luật Sáng Tâm Pro xin được chia sẻ như sau:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  1. Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
  2. Người lao động được quyền ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

b. Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.

c. Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện, trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

Như vậy, người lao động chỉ được ủy quyền cho người khác nhận thay trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp: ốm đau, thai sản, bị tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, bệnh dịch. Bởi lẽ, tại Điều 52 Luật việc làm 2013 quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

  • Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh.
  • Trường hợp bất khả kháng.

Từ những căn cứ trên, với lý do ra nước ngoài du lịch nên bạn không thuộc đối tượng được ủy quyền cho người khác nhận thay trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là ý kiến của chúng tôi về vấn đề: Có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Trường hợp nội dung tư vấn có điều gì chưa rõ ràng hay thông tin chưa chính xác, các bạn có thể gửi thắc mắc, ý kiến của mình đến:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982