Đánh thuế thu nhập cá nhân trên tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.

Đánh thuế thu nhập cá nhân trên tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.

Hiện tại, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh(HOREA) đã đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc đánh thuế thu nhập trên các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên.  Căncứ theo khoản 7, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, có quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Theo quy định tại điều luật trên của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập được miễn thuế gồm có thu nhập từ tiền lãi có được khi gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng là đối tượng được miễn thuế, thoả mãn quy định pháp luật trên. Vì thế tiền gửi của cá nhân tại ngân hàng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Quy định này của Luật thuế thu nhập cá nhân hoàn toàn phù hợp với tình trạng xã hội nước ta, do nước ta có nền kinh tế đang phát triển và hệ thống ngân hàng còn non trẻ. Việc không đánh thuế thu nhập cá nhân trên tiền gửi tiết kiệm sẽ giúp ngân hàng phát triển ổn định hơn. Còn với tiền gửi của doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng, tại khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập chịu thuế bao gồm: “Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi,cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam. Như vậy, pháp luật hiện hành đã có sự phân biệt rõ ràng khi đánh thuế tiền gửi của cá nhân và doanh nghiệp; đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong nghĩa vụ nộp thuế. Theo luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân không chịu thuế thu nhập cá nhân đối với tiền gửi tiết kiệm của mình. Còn theo quy định trên của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi của doanh nghiệp mình. Trên thế giới, pháp luật của một vài nước, tiêu biểu là Mỹ có quy định việc đánh thuế tiền gửi của cá nhân tại tổ chức tín dụng nhưng với lãi suất rất thấp. Tại Cộng hoà Sip, kiến nghị đánh thuế thu nhập cá nhân trên tiền gửi tiết kiệm ngân hàng không được quốc hội thông qua vì đa số nghị sĩ không đồng ý. Hiện tại, pháp luật nước ta chưa có quy đinh về việc này nhưng đề xuất của Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cần được đưa ra xem xét một cách khách quan. Việc đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân. Thiết nghĩ, khi pháp luật có quy định, công dân cần tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.  
0938.132.982