ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
Kế hoạch và chương trình giảng dạy (theo mẫu) 03 Bản chính
Hồ sơ vật chất
-Hồ sơ hợp pháp liên quan đến sử dụng mặt bằng( nhà, đất): Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà, Hợp đồng thuê địa điểm.. 03

 

Bản sao có chứng thực
-Danh mục trang thiết bị 03

 

Bản chính
-Hồ sơ phòng cháy chữa cháy (đã được phê duyệt) 03

 

Bản sao có chứng thực
Hồ sơ dự kiến thu, chi học phí (theo mẫu) 03 Bản chính
Hồ sơ nhân sự
Giám đốc trung tâm
– Văn bằng chuyên môn (đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học) 03 Bản chính
– Lý lịch 8 trang (theo mẫu) (tuổi từ 25-65) 03 Bản chính
– Giấy xác nhận quá trình công tác trong lĩnh vực giáo dục(ít nhất 3 năm) 03 Bản sao có chứng thực
– Giám khám sức khỏe (không quá 1 năm) 03 Bản chính
– Hộ khẩu tại nơi mở trung tâm 03 Bản sao có chứng thực
Hợp đồng lao động giữa trung tâm và giám đốc 03 Bản sao có chứng thực
– Giấy cam kết nhận nhiệm vụ( nếu không phải là chủ đầu tư) (theo mẫu) 03 Bản chính
Phó Giám Đốc Trung Tâm
Lý lịch của phó giám đốc trung tâm có xác nhận địa phương 03 Bản sao có chứng thực
Văn bằng của phó giám đốc trung tâm (đại học-cao đẳng chuyên ngành) 03 Bản sao có chứng thực
Chứng minh nhân dân của phó  giám đốc trung tâm 03 Bản sao có chứng thực
Hộ khẩu tại TPHCM của phó  giám đốc trung tâm 03 Bản sao có chứng thực
Hợp đồng lao động giữa trung tâm và phó giám đốc 03 Bản sao có chứng thực
Giáo viên
Danh sách giáo viên trích ngang (theo mẫu) 03 Bản chính
Văn bằng chuyên môn 03 Bản sao có chứng thực
Chứng chỉ sư phạm (nếu không học sư phạm)
Giấy cam kết giảng dạy (theo mẫu) 03 Bản chính
Nhân viên
Danh sách nhân viên trích ngang (theo mẫu) 03 Bản chính
Văn bằng chuyên môn 03 Bản sao có chứng thực
Giấy cam kết phục vụ 03 Bản chính
Kế toán
Lý lịch 03 Bản chính
Các văn bằng (trình độ trung cấp trở lên), hộ khẩu, CMND 03/loại Bản sao có chứng thực
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 03 Bản sao có chứng thực
6. Cung cấp các thông tin

+ Bản kê cơ sở vật chất( số phòng, diện tích, bàn ghế,…)

+ Các thông tin: Bảng dự kiến thu chi học phí; Kế hoạch giảng dạy; nêu rõ đối tượng, mục đích, nội dung các chương trình, qui mô phát triển, khả năng tài chính…

Theo file

 

0938.132.982