Điều kiện cấp phép kinh doanh ngành nghề giới thiệu việc làm

Điều kiện hoạt động là phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cần đảm bảo các điều kiện sau:

– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

– Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Văn bản quy phạm pháp luật

– Khoản 1, 3 Điều 7, Điều 8, Điều 10 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP

– Điều 12 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

0938.132.982