Điều kiện cấp phép kinh doanh ngành nghề giới thiệu việc làm

Giới thiệu việc làm là một ngành nghề hoạt động khá phổ biến hiện nay và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, không như các ngành nghề khác, ngành nghề giới thiệu việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc cấp phép giới thiệu việc làm là việc bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện việc bổ sung ngành nghề tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư và được cấp giấy xác nhận danh mục ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần liên hệ với Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội để thực hiện hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh giới thiệu việc làm khi hoạt động ngành nghề này.

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP LÀ GÌ?

Điều kiện hoạt động là phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cần đảm bảo các điều kiện sau:

– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

– Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Doanh nghiệp phải thực hiện việc khai trình lao động đầy đủ đến trước thời điểm đề nghị cấp phép kinh doanh giới thiệu việc làm;

Doanh nghiệp phải có chương trình hoạt động kinh doanh giới thiệu việc làm cụ thể, hợp lý, khoa học, đảm bảo tính hiệu quả khi giải trình với đoàn thẩm định;

Doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng lao động với đội ngũ nhân viên, tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Văn bản quy phạm pháp luật

– Khoản 1, 3 Điều 7, Điều 8, Điều 10 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP

– Điều 12 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

Để tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện, truy cập trang http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Xem thêm các bài viết về tư vấn luật truy cập vào địa chỉ https://thanhlapcongtysg.net/category/tin-tuc-tai-lieu

 

0938.132.982