Giám đốc ký thay Phó giám đốc, các hình thức ký thay

Giám đốc ký thay Phó giám đốc, các hình thức ký thay

Cơ sở pháp lý: Nghị định 110/2014/NĐ-CP

Điều 10 Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định về văn bản như sau:

  1. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay ( KT ), các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
  2. Ở cơ quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể

a. Đối với những vấn đề quan trọng của cơ quan, tổ chức mà theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ của tổ chức, phải được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số, việc ký văn bản được quy định như sau:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt ( TM ) tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức.

Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

b. Việc ký văn bản về những vấn đề khác được thực hiện như quy định tại khoản 1 của Điều này.

3. Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho một cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa ủy quyền ( TUQ ) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Chánh văn phòng. Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị ký thừa lệnh ( TL ) một số loại văn bản. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

5. Khi ký văn bản không dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc các thứ mực dễ phai.

Như vậy Giám đốc doanh nghiệp hoàn toàn có thể ký các văn bản do Phó giám đốc chịu trách nhiệm. Giám đốc có thể ký bình thường, không cần sử dụng hình thức ” TL ” do giám đốc là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của cơ quan nên việc ký các văn bản do Phó giám đốc chịu trách nhiệm cũng thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Vì vậy không cần sử dụng hình thức ” TL “.

————————————————————————–

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Sáng Tâm Pro

Nếu bạn còn thắc mắc hay cần hỗ trợ về dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn luật vui lòng liên hệ Công ty Sáng Tâm Pro theo thông tin:

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982