Hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư

Bài viết chia sẻ – hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch, nhận tiền và chuyển tiền cho đối tác, khách hàng. Việc thông báo hợp lệ tài khoản ngân hàng của công ty đến Sở Kế Hoạch & Đầu Tư là việc làm bắt buộc, cần thiết đối với doanh nghiệp. Bước 1: Chuẩn bị mẫu II-1 thay đổi nội dung đăng kí thuế. Mẫu II-1 được lập làm 02 bản, do giám đốc kí tên đóng dấu. Trường hợp người được ủy quyền đi nộp hồ sơ, cần có giấy ủy quyền kèm theo. Bước 2: Nộp mẫu II-1 thông qua hệ thống đăng kí doanh nghiệp quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn. Người nộp hồ sơ cần có tài khoản đăng ký kinh doanh. Hồ sơ nộp lên hệ thống gồm bản scan mẫu II-1, bản scan chứng minh nhân dân kèm theo của người nộp hồ sơ, giấy ủy quyền. Sau khi nộp thành công, hệ thống sẽ gửi biên nhận điện tử qua mail của người nộp hồ sơ. Bước 3: Sau khi hồ sơ hợp lệ, người nôp hồ sơ mang 02 bản II-1, giấy ủy quyền, CMND sao y, biên nhận và thông báo hợp lệ đến nộp tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư. Sở Kế Hoạch Đầu Tư sẽ đóng dấu xác nhận vào bản II-1. Đây là kết quả hợp lệ, xác nhận doanh nghiệp đã thông báo tài khoản ngân hàng đến Sở Kế Hoạch & Đầu Tư. Quy định này đã thay đổi theo hướng thoáng hơn cho doanh nghiệp, thay vì phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản công ty như trước đây.
thông báo tài khoản ngân hàng khi thành lập công ty
0938.132.982