Hướng dẫn thủ tục mở trung tâm dịch thuật và gia sư?

Hướng dẫn thủ tục mở trung tâm dịch thuật và gia sư?

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
 • Thông tư 03/2011/TT-BDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Thông tư số 04/2014/TT-BGDDT quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Luật doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp được hoạt động đối với những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Với những ngành, nghề có điều kiện, trước khi tiến hành kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh đó. Đồng thời, doanh nghiệp phải làm hồ sơ thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính biết về những ngành nghề doanh nghiệp dự định kinh doanh.

Nếu như bạn muốn kinh doanh ngành nghề liên quan đến dịch thuật và dạy thêm, trước tiên bạn phải đăng ký thành lập doanh nghiệp trong đó có đăng ký ngành nghề hoạt động phiên dịch ( 7490 ) và hoạt động hỗ trợ giáo dục ( 8560 ) gửi lên phòng đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận hai ngành nghề này.

Đối với ngành nghề dịch thuật – là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Pháp luật quy định về điều kiện của ngành nghề kinh doanh dịch thuật như sau:

Điều 28. Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện của người kinh doanh dịch vụ phiên dịch như sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.
 • Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch.

Như vậy, chỉ cần đáp ứng điều kiện này, bạn có thể tiến hành kinh doanh hoạt động phiên dịch.

Đối với hoạt động mở trung tâm dạy kèm, cũng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDDT. Các điều kiện này bao gồm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, tài liệu và giáo trình ( được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 04/2014/TT-BGDDT).

Để hoạt động, bạn cần phải thành lập trung tâm và phải đáp ứng điều kiện được cấp phép của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, Thông tư số 04/2014/TT-BGDDT quy định về việc cấp phép đối với trung tâm dạy kèm ngoài giờ chính khóa như sau:

Thẩm quyền:

 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
 • Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng cấp phép cho các đơn vị thuộc trường hoạt động trong khuôn viên của trường.

Hồ sơ đề nghị cấp phép:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác, cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạp, các giáo viên, huấn luyện viên ( ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan ) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động:

 • Đơn vị lập hồ sơ xin cấp giấy phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp giấy phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT như sau:

Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

 1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 03 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm ( đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập ) hoặc công nhận ( đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

Trên đây là tư vấn của Công ty Sáng Tâm Pro. Nếu còn thắc mắc hay cần chúng tôi tư vấn về dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép, dịch vụ kế toán, hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin sau:

————————————————————————–

Liên hệ ngay để nhận tư vấn trực tiếp từ SÁNG TÂM Pro :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982