Không đóng bảo hiểm ở tháng ” Liền kề ” thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Để làm rõ vấn đề này, mời bạn đọc theo dõi bài viết của Công ty Tư Vấn Luật Sáng Tâm Pro.

Luật Việc làm có quy định về điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp như sau:

Điều 49: Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

b. Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 43 của Luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

a. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

b. Đi học tập có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên.

c. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

đ. Đi ra nước ngoài định cư, đi lao động ở ngoài theo hợp đồng.

e. Chết.

Dựa trên quy định này, có thể thấy không có bất cứ điều kiện nào Luật định rằng: người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tại tháng trước liền kề tháng mà chấm dứt hợp đồng.

Chẳng hạn trong trường hợp:

  1. Anh A chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định ( hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ).
  2. Về thời gian đóng, anh A đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp.
  3. Anh A đã gửi hồ sơ đến trung tâm việc làm trong thời hạn 03 tháng sau nghỉ việc.
  4. Sau khi nộp hồ sơ anh A cũng chưa tìm được việc làm mới.

Như vậy, anh A đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

Mức chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính dựa trên cơ sở tiền lương 06 tháng trước liền kề khi nghỉ việc.

Điều 50: Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Có thể vì Luật quy định rằng: 6 tháng liền kề nên đã dẫn đến cách hiểu là phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tại tháng liền kề trước khi nghỉ việc thì mới tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên đây là căn cứ để chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp chứ không phải điều kiện để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Chính vì thế, người lao động chỉ cần đảm bảo rằng mình thỏa mãn đủ 4 điều kiện nêu tại Điều 49 của Luật Việc làm là được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

—————————————————————–

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn nhanh nhất nhé:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

 

 

0938.132.982