Luật BHXH thay đổi cách tính lương hưu năm 2018

Luật BHXH thay đổi cách tính lương hưu năm 2018

Theo nghị định 115/2015/NĐ-CP thì từ ngày 1/1/2018 mức lương hưu hàng tháng của người lao động sẽ có những thay đổi sau:

  • Đối với các đối tượng nghỉ hưu từ 1/1/2016 đến trước 1/1/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

 

  • Từ ngày 1-1-2018 tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nữ nghỉ hưu sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
  • Đối với người lao động nam nghỉ hưu từ tháng 1-1-2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Ngoài ra, mức bình quân lương hàng tháng để tính lương hưu của khu vực công cũng được điều chỉnh theo lộ trình. Cụ thể, tính bình quân 15 năm cuối từ khi luật có hiệu lực thi hành 1/7/2015 đến 31/12/2019; từ 1/1/2020 đến 31/12/2024 tính bình quân của 20 năm cuối; từ 1/1/2025 trở đi tính bình quân của toàn bộ thời gian.

Ngoài ra Luật BHXH (sửa đổi) lần này mở rộng thêm 02 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm:

1/ Người lao động có hợp đồng lao động 01-03 tháng; và

2/ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Cơ quan BHXH được giao thêm chức năng thanh tra việc đóng BHXH.
Về chế độ thai sản, lao động nữ được nghỉ việc khi sinh con là 06 tháng.
Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi cứ mỗi con người mẹ được thêm 01 tháng.

Người chồng cũng được nghỉ 05 ngày khi vợ sinh thường và 07 ngày nếu vợ sinh mổ và sinh non. Trường hợp vợ sinh đôi, thì chồng được nghỉ 10 ngày, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày, Nếu người vợ sinh phẩu thuật thuật thì người chồng được nghỉ 14 ngày làm việc.

Ngoài ra, nếu người vợ bị chết khi sinh con, người chồng sẽ được nghỉ thay chế độ thai sản của vợ (6 tháng) để chăm con.

—————————————————————————-

Liên hệ ngay để nhận tư vấn trực tiếp từ SÁNG TÂM Pro :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982