NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Với cơ chế ngày một mở cửa và tạo điều kiện đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hiện đang thu hút được lượng lớn nhà đầu tư từ nhiều nước tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh. Việt Nam đã là thành viên WTO và tuân thủ cam kết WTO, mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việc đăng ký đầu tư và thành lập công ty đối với người nước ngoài ngày càng thoáng hơn, khi các mốc thời điểm quy định giới hạn đầu tư trong cam kết WTO đều đã qua. Việc này khiến cho bức tranh đầu tư FDI ngày càng sôi nổi và nhiều màu sắc hơn.

Người nước ngoài/ Tổ chức pháp nhân nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam cần có dự án đầu tư gắn với thành lập công ty.

Dự án đầu tư thể hiện thông tin dự án kèm thông tin công ty dự kiến thành lập. Hồ sơ lập dự án đầu tư gồm có: + Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư + Đề xuất dự án đầu tư + Giải trình công nghệ/quy trình sản xuất kinh doanh + Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư + Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở + Giấy tờ nhân thân của nhà đầu tư + Văn bản xác nhận số dư của nhà đầu tư. Hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khá phức tạp, có sự khác biệt rõ nét khi trụ sở trong khu công nghiệp hay ở ngoài khu công nghiệp. Trong đó phần đề xuất dự án cần nêu rõ điều kiện năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư, và giải trình điều kiện đáp ứng của nhà đầu tư theo biểu cam kết WTO, đính kèm các tài liệu chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp địa điểm, chứng minh năng lực tài chính, passport hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập của nhà đầu nước ngoài. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đăng kí thành lập công ty theo quy định của luật doanh nghiệp theo quy định.

Những lợi ích pháp lý nổi bật khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Sáng Tâm Pro:

  • Cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp khi quyết định thành lập công ty.
  • Chất lượng luật sư doanh nghiệp luôn được đảm bảo.
  • Chính sách tư vấn pháp luật hậu mãi sau khi thành lập công ty uy tín và hấp dẫn.
0938.132.982