Những đối tượng không được thành lập công ty?

Những đối tượng không được thành lập công ty?

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, vốn góp và quyền quản lý doanh nghiệp:

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

c. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

d. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

đ. Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân.

e. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhận chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, trừ những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 trên thì các tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập công ty và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

—————————————————–

Nếu bạn còn thắc mắc hay cần hỗ trợ về dịch vụ tư vấn thành lập công ty, thay đổi giấy phép, tư vấn luật vui lòng liên hệ Công ty Sáng Tâm Pro theo thông tin:

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Thành lập công ty trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Thành lập công ty nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982