NHỮNG LƯU Ý KHI THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Sau khi thành lập công ty và công ty hoạt động một thời gian cố định, công ty có nhu cầu thay đổi/ bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty. Theo luật doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp có thể thay đổi hoặc bổ sung người đại diện pháp luật. Số người đại diện pháp luật của công ty có thể từ 2 trở lên. Người đại diện pháp luật phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hay đang chấp hành hình phạt tù/ cải tạo không giam giữ. Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật, cần thể hiện rõ nhiệm vụ – quyền hạn của người đại diện theo pháp luật; và chức danh của từng người đại diện pháp luật trong điều lệ. Hồ sơ thay đổi bổ sung người đại diện pháp luật gồm có: Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật do chủ sở hữu/ chủ tịch hội đồng thành viên/ chủ tịch hội đồng quản trị kí tên – đóng dấu công ty. Quyết định của chủ sở hữu/ Chủ tịch HĐTV/ Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty. Biên bản hop của Hội đồng TV/ Hội đồng quản tri về việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên/ công ty cổ phần. Hồ sơ kèm theo bản sao passport /Căn cước công dân/ Cứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật được công ty bổ nhiệm. Các chức danh của người đại diện pháp luật theo quy định: + Giám đốc / Tổng giám đốc + Chủ tịch Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên. + Chủ tịch Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/giám đốc. + Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc/giám đốc. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Những lợi ích pháp lý nổi bật khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Sáng Tâm Pro:
  • Cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp khi quyết định thành lập công ty.
  • Chất lượng luật sư doanh nghiệp luôn được đảm bảo.
  • Chính sách tư vấn pháp luật hậu mãi sau khi thành lập công ty uy tín và hấp dẫn.
0938.132.982