Nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại là gì?

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Thương mại 2005
  • Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Luật thương mại 2005 định nghĩa nhượng quyền thương mại như sau:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  1. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
  2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp của bạn có thể thực hiện việc nhượng quyền thương mại cho doanh nghiệp khác, doanh nghiệp được nhận nhượng quyền hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tổ chức kinh doanh do bên bạn quy định. Việc nhượng quyền này cũng gắn với việc nhượng nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo,… và bên doanh nghiệp của bạn có quyền kiểm soát, trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Tuy nhiên không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng thực hiện được việc nhượng quyền này. Pháp luật cũng đặt ra những điều kiện dành cho các doanh nghiệp nhượng quyền và nhận nhượng quyền như sau:

Đối với doanh nghiệp nhượng quyền:

  • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
  • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận nhượng quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
  • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.
  • Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

Đối với doanh nghiệp nhận nhượng quyền:

  • Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Có thể thấy đối với doanh nghiệp nhượng quyền thương mại, pháp luật yêu cầu nhiều điều kiện hơn bởi vì nhằm đảm bảo hoạt động cho phía bên nhận nhượng quyền, hạn chế việc đem lại rủi ro cho bên nhận nhượng quyền cũng như đem lại phát triển cân bằng cho thị trường kinh doanh. Ngoài việc đáp ứng những điều kiện cơ bản của doanh nghiệp cho sự phát triển ổn định, trước khi thực hiện nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước về nhượng quyền thương mại.

————————————————————————–

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Sáng Tâm Pro

Nếu bạn còn thắc mắc hay cần hỗ trợ về dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn luật vui lòng liên hệ Công ty Sáng Tâm Pro theo thông tin:

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

 

0938.132.982