Nội dung điều lệ công ty cổ phần thế nào là hợp pháp?

Nội dung điều lệ công ty cổ phần thế nào là hợp pháp?

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014Nghị định 71/2017/NĐ-CP

Điều 6 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về Điều lệ công ty:

  1. Điều lệ công ty được đại hội cổ đông thông qua và không được trái với Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan.

” Điều lệ công ty ” được coi là Luật riêng của công ty, quy định tất cả những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức điều hành và hoạt động của công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, giải quyết tranh chấp nội bộ…

Điều lệ công ty cổ phần được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật cơ bản như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Bộ Luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời theo Khoản 1 Điều 6 nếu trên thị trường điều lệ công ty không được trái với Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. 

  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong suốt quá trình công ty hoạt động, tuy nhiên theo Khoản 3 Điều 113 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: ” Chỉ có tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết cả cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, nếu quy định cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong suốt quá trình công ty hoạt động nghĩa là đã vi phạm Luật doanh nghiệp năm 2014.
  • Khoản 3 Điều 116 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định thì: ” Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác “.

————————————————————————–

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Sáng Tâm Pro

Nếu bạn còn thắc mắc hay cần hỗ trợ về dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn luật vui lòng liên hệ Công ty Sáng Tâm Pro theo thông tin:

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982