Quy định về cấp mẫu dấu mới cho doanh nghiệp

Quy định về cấp mẫu dấu mới cho doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a. Tên doanh nghiệp

b. Mã số doanh nghiệp

Như vậy, kể từ thời điểm Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng con dấu và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Đồng thời Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu.

1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a. Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp

b. Thay đổi số lượng nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu.

c. Hủy mẫu con dấu.

5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì việc thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, để được công bố công khai. Ngoài ra, khi thực hiện thành công thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu thì công ty bạn cần phải thực hiện trả con dấu cũ cho cơ quan công an.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Sáng Tâm Pro, mọi thắc mắc xin liên hệ thông tin sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

 

0938.132.982