QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN NGOẠI TỆ HIỆN HÀNH

Theo quy định của pháp lệnh về ngoại hối, việc thực hiện mua bán ngoại tệ phải được thực hiện tại tổ chức được phép thu đổi ngoại tệ. Cụ thể, tổ chức đó phải được cấp giấy phép hoạt động mua bán ngoại tệ.

Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này, Nghi định 96 của Chính phủ quy định như sau:

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ;

b) Cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài, khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và các giao dịch vốn khác không đúng quy định của pháp luật;

c) Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước không đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh casino.

Thiết nghĩ, xử phạt hành vi này là đúng phù hợp nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước, bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam. Nhưng mở rộng hơn, cần có quy định cụ thể hơn tùy vào mức giao dịch của bên vi phạm.

Thực tế có thể có trường hợp chỉ đổi 10 đô la nhưng mức phạt đến 90 triệu (Mức trung bình thường được áp dụng theo nghị định 96) liệu có hợp tình, hợp lý? Quy định về xử phạt trong lĩnh vực này cần được điều chỉnh theo hướng định lượng hành vi vi phạm để đảm bảo luật đi vào đời sống theo hướng phù hợp nhất; cũng như công bố thông tin các tổ chức được phép đổi ngoại tệ một cách rộng rãi đến người dân nhằm đảm bảo hoạt động thu đổi ngoại tệ được thực hiện đúng quy định.

 

0938.132.982