QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, việc đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp quy định pháp luật là rất quan trọng, thể hiện đúng lĩnh vực hoạt động cũng như bảo đảm quyền lợi của công ty.

Ngành nghề kinh doanh của công ty phải được chuẩn hóa theo hệ thống ngành kinh tế cấp 4, kèm chi tiết hoạt động phù hợp với ngành nghề kinh doanh đó.

Ví dụ: hoạt động Cho thuê máy photocopy, máy in, thiết bị hỗ trợ văn phòng tương ứng với mã ngành 7730 – Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; kèm theo chi tiết: Cho thuê máy photocopy, máy in, thiết bị hỗ trợ văn phòng

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong pháp luật đầu tư, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về theo đúng quy định chuyên ngành trước khi hoạt động những ngành nghề này; cũng như đảm bảo tuân thủ các điều kiện này suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Doanh nghiệp phải thực hiện việc thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ban quản lý an toàn thực phẩm; đảm bảo điều kiện về con người – cơ sở để được cấp giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Và doanh nghiệp phải xin gia hạn giấy này sau thời hạn 3 năm, cũng như tuân thủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở vật chất – người chế biến thực phẩm.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ các điều kiện này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

0938.132.982