QUY ĐỊNH VỀ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp chọn địa chỉ trụ sở là công việc rất quan trọng, thể hiện bộ mặt và là nơi giao thương của doanh nghiệp.

Hiện tại quy định của pháp luật quy định về trụ sở doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp pháp trụ sở đó.

Địa chỉ trụ sở phải đầy đủ 4 cấp cụ thể như sau:

+ Số nhà / ấp / thôn

+ Phường / xã / thị trấn

+ Quận/ huyện

+Tỉnh / thành phố

Doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại chung cư.

Khi doanh nghiệp có thay đổi về trụ sở, doanh nghiệp cần thông báo đến Sở Kế Hoạch & Đầu Tư sở tại trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định về việc thay đổi trụ sở. Thành phần hồ sơ để thay đổi trụ sở doanh nghiệp được quy định như sau:

+ Thông báo

+ Quyết định

+ Biên bản họp.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn địa chỉ trụ sở và địa chỉ nhận thông báo thuế khác nhau. Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, doanh nghiệp cần khắc lại con dấu, thông báo thay đổi mẫu con dấu và thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan thuế.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ thay đổi trụ sở công ty hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất. Chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty phù hợp quy định, nhanh chóng, chính xác hiệu quả; thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

0938.132.982