Quy trình thành lập hộ kinh doanh

Ngoài việc thành lập công ty, đa số cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ thường chọn mô hình hộ kinh doanh vì đây là mô hình tinh gọn, quy mô dưới 10 lao động. Mô hình này khá phổ biến tại Việt Nam, mặc dù không có tư cách pháp nhân nhưng được khá nhiều cá nhân lựa chọn. Hộ kinh doanh không cần kê khai thuế, mà sẽ đóng thuế khoán theo thông báo của chi cục thuế.

Quy trình thành lập hộ kinh doanh như sau:

Chuẩn bị các thông tin liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh: + Tên hộ kinh doanh + Địa chỉ kinh doanh + Lĩnh vực hoạt động + Vốn đăng kí + Thông tin người đại diện hộ kinh doanh Người đại diện hộ kinh doanh cần sao y chứng minh nhân dân / căn cước công dân kèm theo. Sau thời hạn năm ngày làm việc, Ủy ban Nhân Dân quận huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp, Ủy ban nhân dân quận huyện sẽ có văn bản từ chối và nêu rõ lí do. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh, người đại diện hộ kinh doanh cần liên hệ chi cục Thuế tại địa bàn kinh doanh để kí tá các hồ sơ thuế, đóng các khoản thuế cho nhà nước. Chi Cục Thuế sẽ cấp cho hộ kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký thuế, trên đó thể hiện mã số thuế của hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có nghĩa vụ kê khai vào các tờ kê khai thuế để cán bộ chi cục thuế có căn cứ xem xét nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh sẽ đóng thuế khoán theo thông báo của Chi Cục Thuế nơi đặt trụ sở. Mức thuế khoán này căn cứ vào quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh, doanh thu dự kiến và mức thuế khoán trung bình tại khu vực kinh doanh của hộ kinh doanh.  
quy trình lập hộ kinh doanh
0938.132.982