SO SÁNH TỘI GIẾT CON MỚI ĐẺ VÀ TỘI GIẾT NGƯỜI

Tội giết con mới đẻ và tội giết người được quy định tại Chương XIV Bộ Luật Hình sự hiện hành: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI.

Có thể thấy nạn nhân của tội giết con mới đẻ là con mới sinh ra trong 7 ngày tuổi, có mối quan hệ mẹ con mới nạn nhân.

Như vậy người thực hiện tội phạm phải là người mẹ, vì ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra. Hình phạt quy định là từ 06 tháng đến 03 năm. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Do xét đến yếu tố tinh thần của người mẹ, đồng thời hậu quả của hành vi này làm tổn thương nặng nề đến tinh thần của người mẹ nên hình phạt của tội này không cao.

Đối với tội giết người, tuổi của nạn nhân là bất kỳ và quan hệ giữa nạn nhân và người thực hiện tội phạm là bất kỳ. Nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người là bất kỳ nguyên nhân nào.

Mức hình phạt đối với tội giết người được quy định như sau:

– Giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

– Phạm tội không thuộc các trường hợp trên thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

– Chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

0938.132.982