THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO HIỂM

Dưới sự phát triển của xã hội càng cao, các rủi ro cũng càng nhiều từ đó dẫn đến sự thành lập công ty bảo hiểm ngày càng cao. Vậy để thành lập công ty bảo hiểm cần có những gì?

1. Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm.

Theo quy định của pháp luật có 5 loại hình công ty bảo hiểm:

  1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước
  2. Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài
  3. Công ty cổ phần bảo hiểm
  4. Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh
  5. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Bộ tài chính là cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp.

-Vốn điều lệ của kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là 600 tỷ đồng, của kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng.

-Các cá nhân Vệt Nam, nước ngoài góp vốn có đủ điều kiện để được cấp giấy phép thành lập.

2. Hồ sơ thành lập công ty bảo hiểm

  • Đơn xin cấp phép thành lập kinh doanh theo mẫu
  • Dự án điều lệ doanh nghiệp phù hợp theo mẫu và phải có tất cả chữ kí  của người đại diện theo pháp luật, các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập.
  • Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo.

+ Đối với cổ đông là tổ chức Việt Nam: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc tài liệu khác tương ứng, văn bản ủy quyền, giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, hoặc chứng nhận hợp pháp của người ủy quyền.

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài: Ngoài những giấy tờ như của tổ chức Việt Nam thì cần có thêm chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng kí không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý chứng thực cá nhân hợp pháp và lý lịch tư pháp theo mẫu.- Xác nhận của ngân hàng về mức vốn điều lệ của tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng đó.

– Đưa rõ kế hoạch kinh doanh cụ thể: chương trình bảo hiểm, vốn đầu tư, khả năng thanh toán,quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro. – Lí lịch, văn bản, giấy tờ xác nhận năng lực, trình độ chuyên môn của người đứng đầu.

-Mức góp vốn và phương thức góp vốn, danh sách những cá nhân, tổ chức chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên, tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến tổ chức, cá nhân đó.

-Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành.

3. Những lưu ý khi thành lập công ty bảo hiểm.

Hoạt động bảo hiểm luôn gắn với hoạt động đầu tư: hoạt động đầu tư góp phần phát triển quỹ tài chính, tạo điều kiện mở rộng doanh nghiệp, tăng phúc lợi, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần đẩy xã hôị phát triển.

-Dự phòng nghiệp vụ:

+ Bảo hiểm nhân thọ: dự phòng toán học, dự phòng phí, bồi thường, chia lãi, đảm bảo cân đối.

+ Bảo hiểm phi nhân thọ: dự phòng phí chưa được hưởng, dự phòng bồi thường.

– Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh trên những rủi ro. Công ty bảo hiểm là một hoạt động kinh doanh đặc biệt có nhiều hóa đơn chứng từ. Các bạn muốn thành lập công ty bảo hiểm hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất.

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: congtysangtam@gmail.com
Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)
Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)
Website: www.thanhlapcongtysg.net
0938.132.982