HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH includes:

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký).

2- Dự thảo điều lệ công ty (must have a đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, of the thành viên or người đại diện theo ủy quyền of thành viên).

3- Danh sách thành viên.

4- Bản sao hợp lệ one of the giấy tờ chứng thực cá nhân or pháp nhân còn hiệu lực of all thành viên, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân may quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân or hộ chiếu.

4.2- If thành viên is tổ chức:

– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (or Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh and Giấy chứng nhận đăng ký thuế or Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh and đăng ký thuế).

– Một trong all giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 If trên of người đại diện theo ủy quyền and resolve ủy quyền tương ứng (tham khảo nội phân ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5 Văn bản xác nhận Cap pháp định of cơ quan, tổ chức no thẩm quyền against công ty kinh doanh ngành, nghề which theo quy định of pháp luật must have a Cap pháp định.

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề of one or one số cá nhân if công ty kinh doanh ngành, nghề which theo quy định of pháp luật must chứng chỉ hành nghề.

CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH includes:

– Phí dịch vụ thành lập công ty;

– Lệ phí nộp nhà nước (lệ phí cấp giấy phép kinh doanh and đăng bố cáo thành lập);

– Thuế môn bài (lệ phí môn bài);

– Tiền in hóa đơn (tùy thuộc vào số lượng quyển hóa đơn đặt in);

– Phí đăng ký chữ ký số (Token), perhaps đăng ký 1 năm, or 4 năm;