Thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên (2TV)

Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên (2TV): Đây là loại hình doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên góp vốn, thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức ( có thể thuê, mướn đại diện pháp luật ), thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp. Đây chính là loại hình công ty được lựa chọn phổ biến để thành lập trong nền kinh tế khi các bạn có từ 2 thành viên tới 50 thành viên vì tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp của mình. Và cơ cấu quản lý của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên này cũng tương đối đơn giản và dễ quản lý.

Thành lập công ty TNHH hai thành viên cần vốn tối thiểu bao nhiêu?

Câu trả lời là còn tùy vào doanh nghiệp đó sẽ đăng ký ngành nghề kinh doanh gì?

– Nếu công ty TNHH hai thành viên của bạn đăng ký ngành nghề bình thường, mà ngành đó không yêu cầu vốn pháp định, thì theo luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Trong thực tế có nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký vốn điều lệ thành lập công ty TNHH hai thành viên là 1 triệu đồng, hoặc vài chục triệu đồng, điều này hoàn toàn pháp luật không cấm, tuy nhiên khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp như vậy thì khi giao dịch và làm việc với đối tác, các cơ quan ngân hàng, cơ quan thuế thì họ thường không tin tưởng doanh nghiệp này và rất hạn chế giao dịch và cũng là một trở ngại lớn khi đăng ký vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên quá thấp. Cho nên cần đăng ký mức tương đối và phù hợp với thực tế để thuận tiện hơn cho việc kinh doanh.

– Còn nếu công ty TNHH hai thành viên của bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn định mức để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH hai thành viên chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Thành lập công ty TNHH Hai thành viên có thể góp vốn bằng tài sản gì?

Theo quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

 1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
 2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản để góp vốn.

Thời hạn góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trong bao lâu?

 1. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần góp vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
 2. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được sử dụng như sau:
  •  Thành viên chưa góp vốn như cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty.
  • Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp.
  • Phần vốn góp chưa góp của thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.
 3. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và cốn góp của thành viên.
 4. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung sau đây:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty.
  • Vốn điều lệ công ty.
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức.
  • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên.
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 5. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giá chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy đinh tại điều lệ công ty.

Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên (2TV) cần chuẩn bị giấy tờ, thông tin gì?

 1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn (Sao y công chứng không quá 3 tháng).
 2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:

*  Chuẩn bị thông tin về doanh nghiệp cần thành lập như: Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, cơ cấu vốn.

thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên gồm những gì?

 1. CMND hoặc Hộ chiếu (Sao y công chứng không quá 3 tháng).
 2. Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên.
 3. Điều lệ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 4. Danh sách thành viên góp vốn.

* Văn bản xác định vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ngành nghề có yêu cầu phải có vốn pháp định).

    * Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề).

Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên đầy đủ:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập công ty TNHH hai thành viên như hướng dẫn bên trên.

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên như hướng dẫn bên trên tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại.

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác).

Bước 5: Thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp + Thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng + Thông báo số TKNH cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 7: Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 8: Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp (nếu các bạn chưa có chữ ký số điện tử thì bắt buộc phải mua chữ ký điện tử để thực hiện được bước đóng thuế môn bài này).

Bước 9: Đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn; nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT).

Bước 10: Thực hiện việc báo cáo thuế và làm sổ sách hàng tháng, quý, năm  (trong giai đoạn này trở về sau, doanh nghiệp phải bắt buộc phải có tối thiểu 1 kế toán có trình độ chuyên môn. Ở đây doanh nghiệp có 2 phương án: Thứ nhất: Thuê 1 kế toán có trình độ và kinh nghiệm thực hiện việc báo cáo thuế, Thứ hai: Thuê dịch vụ kế toán tại Sáng Tâm để thực hiện việc báo cáo thuế và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp. Lưu ý quan trọng: Đây là công việc quan trọng bậc nhất trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Nếu khi thành lập doanh nghiệp ra mà các bạn không thực hiện hoặc không biết để thực hiện bước này thì sau khi doanh nghiệp của bạn sẽ vướng mắc về thuế và bị phạt rất nặng.

Để nắm rõ hơn thông tin về dịch vụ của công ty chúng tôi, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Email: congtysangtam@gmail.com
Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)
Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)
Website: www.thanhlapcongtysg.net
0938.132.982