THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thành lập văn phòng đại diện là hoạt động tư vấn thường xuyên của Sáng Tâm, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

 

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

  1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện Công ty

– Thông báo lập văn phòng đại diện;

–  Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.

 

  1. Thời gian giải quyết hồ sơ Thành lập văn phòng đại diện:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động  văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt văn phòng đại diện.

 

  1. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện được cung cấp bởi Sáng Tâm

– Tư vấn các vấn đề liên quan trước và sau khi thành lập văn phòng đại diện

– Soạn hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký & đóng dầu vào hồ sơ

– Trực tiếp nộp hồ sơ và trao đổi với chuyên viên thụ lý hồ sơ, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có)

– Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

– Ưu đãi cho khách hàng dịch vụ tiếp theo

 

0938.132.982