Thành phần hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Thông tin về việc cấp giấy phép lao động (“GPLĐ”)đối với các lao động nước ngoài như dưới đây.

1.    Hồ sơ xin cấp mới:

–       Bằng cấp thể hiện trình độ đại học hoặc cao hơn

–       Giấy tờ xác nhận kinh nghiệm

–       Giấy khám sức khỏe

–       Lý lịch tư pháp do cơ quan nước ngoài hoặc Việt Nam cấp

–       Hai (02) hình 4 x6

–       Bản sao hộ chiếu

–       Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Thời gian: Hai mươi lăm (30) -35 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (bao gồm thời gian cho thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và cấp mới giấy phép lao động).

Image result for giấy phép lao động

 

0938.132.982