THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ CÔNG TY

Thời gian, quy trình thực hiện dịch vụ đổi địa chỉ công ty – 4 ngày

Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, CÔNG TY SÁNG TÂM cần:

  • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ bổ sung ngành nghề công ty.
  • 03 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và CÔNG TY SÁNG TÂM bàn giao GPKD tận nơi cho khách hàng.

Nhiệm vụ của CÔNG TY SÁNG TÂM khi thực hiện việc “bổ sung ngành nghề kinh doanh” cho khách hàng

  1. Soạn thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh(do người đại diện theo pháp luật ký)
  2. Soạn quyết định bằng văn bản thông báo bổ sung ngành nghề (do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký).
  3. Soạn biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanhcủa Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên)
  4. Nếu giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chưa mã hóa ngành nghề kinh doanh (DN thành lập từ trước năm 2010 và chưa lần nào thay đổi GPKD) thì CÔNG TY SÁNG TÂM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mã hóa ngành nghề (mã hóa ngành nghề là bổ sung mã số ngành vào giấy phép theo quy đinh hiện tại )
  5. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
  6. Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thêm ngành nghề đăng ký.
  7. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanhcủa công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
  8. Bàn giao giấy phép kinh doanh mới cho khách hàng

Doanh nghiệp cần làm gì? cung cấp những gì? 

Để yêu cầu dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty CÔNG TY SÁNG TÂM và cung cấp mã số công ty, ngành nghề mới dự định thay đổi, bổ sung trên giấy phép kinh doanh, những việc còn lại CÔNG TY SÁNG TÂM sẽ hoàn thành cho doanh nghiệp và bàn giao giấy phép kinh doanh có ngành nghề mới tận nơi cho doanh nghiệp.

0938.132.982