Thay đổi về mức lương tối thiểu vùng 2018

Thay đổi về mức lương tối thiểu vùng 2018

Trước khi tìm hiểu xem mức lương vùng tối thiểu năm 2018 có những thay đổi gì thì hãy cùng tìm hiểu lương vùng tối thiểu là gì nhé:

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo:

+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất.

+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Một vài điểm mới đáng chú ý của nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định về mức lương vùng tối thiểu năm 2018 bao gồm:

  1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2018 sẽ có sự điều chỉnh sau:
  • Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng.
  • Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng.
  • Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng.
  • Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương tối thiểu 2017 khoảng 180.000-230.000 đồng/tháng tức khoảng 6.5%.

2. Nghị định 141 cũng điều chỉnh phân vùng đối với một số huyện, thị xã như sau:

Đưa thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ vùng II lên vùng I;

Đưa các huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam từ vùng III lên vùng II.

Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

3. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3, phụ lục ban hàng kèm theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

—————————————————————–

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn nhanh nhất nhé:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

 

0938.132.982