THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Bạn là cá nhân, hay là đại diện cho tổ chức và bạn muốn cộng tác với một ai đó để góp vốn thành lập công ty cổ phần! Nhưng bạn không hiểu rõ về Luật Doanh Nghiệp, không hiểu rõ các thủ tục và vấn đề thành lập công ty cổ phần. Hãy đến với Sáng Tâm, chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành cũng như tư vấn chuyên nghiệp giúp bạn hoàn thiện hồ sơ, và thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần với chi phí thấp nhất thời gian hoàn thành dịch vụ thành lập công ty cổ phần cho bạn nhanh nhất. Bạn sẽ nhận được tất cả các dich vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn khác bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.

Thành lập công ty cổ phần cần vốn tối thiểu bao nhiêu?

Câu trả lời còn tùy vào doanh nghiệp đó sẽ đăng kí ngành nghề kinh doanh gì?

+ Nếu công ty cổ phần của bạn đăng kí ngành nghề kinh doanh thường, mà ngành đó không yêu cầu mức vốn pháp định thì theo luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Các bạn nên tham khảo danh sách ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong thực tế có nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đăng kí vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là 1 triệu đồng, hoặc vài chục triệu đồng, điều này hoàn toàn pháp luật không cấm, tuy nhiên khi đăng kí mức vốn điều lệ quá thấp như vậy khi đi giao dịch và làm việc với đối tác, các cơ quan ngân hàng, cơ quan thuế thì họ thường không tin tưởng doanh nghiệp này và rất hạn chế giao dịch và cũng là trở ngại lớn khi đăng kí mức vốn điều lệ công ty cổ phần quá thấp. Cho nên cần đăng kí mức tương đối và phù hợp với thực tế để thuận tiện hơn trong kinh doanh.

+ Còn nếu công ty cổ phần của bạn đăng kí ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động thì mức vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Thời hạn góp vốn thành lập công ty cổ phần là bao lâu?

Đối với công ty cổ phần: Theo khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014: Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng kí mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng kí mua cổ phần quy định thời hạn ngắn hơn. Hội đồng quản trị chiu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ các cổ phần các cổ đông đã đăng kí mua.

Quy định về góp vốn thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Điều 111. Vốn công ty cổ phần

1 Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng kí thành lập doanh ngiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã được đăng kí mua và đã được ghi trong điều lệ công ty.

2 Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đầy đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được chào bán tại công ty cổ phần tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loaaij mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng kí mua và cổ phần chưa được đăng kí mua

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng kí mua.

5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này:

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết nhũng thông tin cần thiết dưới đây để chuẩn bị hồ sơ và những điều kiện cần thiết để thành lập công ty cổ phần tốt nhất. Nếu còn điều gì chưa hiểu về làm thủ tục thành lập công ty cổ phần , bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sáng Tâm theo địa chỉ bên dưới để được tư vấn. Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho bạn.

Quy định mới nhất về thành lập công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014- công ty cổ phần

 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.

c) cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

d) cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này

2. Công tư cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn

Diễn giải chi tiết các quy định về thành lập công  ty cổ phần theo luật doanh nghiệp:

 • Theo như Luâtj doanh nghiệp quy định: Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp từ 3 cá nhân hoặc tổ chức trở lên ( có thuê, mướn đại diện pháp luật bên ngoài), công ty cổ phần không giới hạn tôí đa số lượng cổ đông, các cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số cổ phần đã bỏ tiền ra mua.
 • Nếu các bạn đã có ít nhất 03 cổ đông ( cổ đông ở đậy có thể là cá nhân hoặc tổ chức) có ý định thành lập công ty cổ phần thì bạn đã đủ điều kiện ban đầu để lựa chọn loại hình doanh nghiệp cổ phần này để thành lập công ty cổ phần
 • Nếu chỉ có 01 thành viên duy nhất ( thành viên ở đây có thể cá nhân hoặc tổ chức) thì bạn có thể lựa chọn để thành lập công ty TNHH Một thành viên
 • Nếu bạn lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chỉ cần một thành viên duy nhất là cá nhân là đủ điều kiện thành lập.
 • Còn nếu có tối thiểu từ 2 thành viên trở lên thì có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Do vậy tùy vào tình hình thực tế và số lượng thành viên của bạn để có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp ưng ý và phù hợp nhất.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần chuẩn bị những thông tin, giấy tờ gì?

_ Chuẩn bị giấy tờ: 03 CMND/Hộ chiếu/ căn cước công dân sao y công chứng không quá 3 tháng của các cổ đông góp vốn.

_ Chuẩn bị thông tin thành lập công ty cổ phần dưới đây

 • Tên công ty dự định thành lập công ty cổ phần ( tên công ty sẽ bắt đầu bằng: Công ty Cổ phần +…), nếu các bạn chưa hiểu rõ vui lòng tham khảo “Quy định về tên công ty” trên hệ thống website của Sáng Tâm.
 • Địa chỉ công ty ( không đặt địa chỉ tại chung cư có chức năng để ở, chỉ có thể đặt ở những lầu tại chung cư có chức năng kinh doanh thương mại).
 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh thành lập công ty
 • Mức vốn điều lệ ( 0-10 tỷ đóng 2tr/năm; trên 10 tỷ đóng 3tr/năm)
 • Người đại diện theo pháp luật là ai trong số các cổ đông? Hoặc người đại diện có thể lựa chọn một người khác không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn doanh nghiệp ( người đại diện theo pháp luật có thể đứng chức danh Giám đốc/ Tổng giám đốc/ Chủ tịch hội đồng quản trị)

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần trọn gói gồm những gì?

CMND hoặc Hộ chiếu ( sao y công chứng không quá 3 tháng của tất cả các cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần)\

Giầy đề nghị thành lập công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần

Danh sách cổ đông góp vốn

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ( ngành nghề có yêu cầu phải có vốn pháp định)

Các bước thành lập công ty cổ phần đầy đủ

Bước 1 Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập công ty cổ phần như hướng dẫn trên

Bước 2 soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Bước 3 Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần như hướng dẫn bên trên tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/ Thành phố sở tại

Bước 4 Nhận kết quả là giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp ( nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác)

Bước 5 Thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp + Thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng kí quốc gia

Bước 6 Mở tài khoản ngân hàng + Thông báo số TKNH cho cơ quan đăng kí kinh doanh

Bước 7 Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử

Bước 8 Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng chữ ký điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp ( nếu các bạn chưa có chữ ký số điện tử thì bắt buộcử phải mua chữ ký số điện tử để thực hiện được bước đóng thuế môn bài này. vui lòng tham khảo bảng giá dich vụ chữ ký số điện tử)

Bước 9 Đến cơ quan thuế sở tại để tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu , nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT)

Bước 10 Thực hiện báo cáo thuế, và làm sổ sách hàng thàng, quý, năm ( Trong giai đoạn này trở về sau, doanh nghiệp bắt buộc phải có 01 kế toán có trình độ chuyên môn. Ở đây doanh nghiệp có 2 phương án ; thứ nhất; thuê 1 kế toán có trình độ và kinh nghiệm thucự hiện báo cáo thuế, thứ hai: thuê dịch vụ kế toán để thực hiện báo cáo thuế và tiết kiệm chi phí tối đan cho doanh nghiệp. Lưu ý quan trọng: Đây là công việc quan trọng bậc nhất trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Nếu khi thành lập doanh nghiệp ra mà các bạn không thực hiện hoặc không biết để thực hiện bược này thì sau này doanh nghiệp của bạn sẽ bị vướng mắc về thuế và bị phạt rất nặng.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Sáng Tâm

 • Sáng Tâm tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ ban đầu để thành lập công ty cổ phần. Tư vấn tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doạnh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, và tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan khác trước khi thành lập công ty cổ phần
 • Sáng Tâm thực hiện toàn bộ việc hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả mà không cần các bạn đi lại tốn kém và tiết kiệm chi phí nhất.
 • Sáng Tâm giúp các bạn thực hiện dịch vụ kế toán giá rẻ ngay sau khi doanh nghiệp được thành lập để giúp các bạn an tâm trong công việc kinh doanh. Hãy liên hệ ngay Sáng Tâm để được hỗ trợ tốt nhất  và tránh những vướng mắc không đáng có ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp của các bạn.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần được cung cấp chuyên nghiệp tại đơn vị tư vấn nào?

Nếu như quý khách hàng đang muốn sở hữu một Công ty cổ phần, đây chính là loại hình doanh nghiệp từ 3 cổ đông trở lên mà cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Một trong các cổ đông có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc thuê một người bên ngoài có trình độ về làm người đại diện theo pháp luật. Loại hình công ty cổ phần này không giới hạn số lượng tối đa cổ đông. Các cổ đông sẽ chủ yếu chịu trách nhiệ hữu hạn trong phạm vi số cổ phần mình đã mua. Đây là loại hình công ty mà Sáng Tâm đã tư vấn thành công cho rất nhiều khách hàng thành lập công ty cổ phần tại TPHCM và các Tỉnh/ Thành phố khác trên cả nước. Cơ cấu hoạt động của loại hình doanh nghiệp này rất chăc chẽ và có thể huy động vốn bằng việc phát hành cổ phần

Nếu như các bạn đã có tối thiểu ba thành viên chung chí hướng thì có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để thành lập công ty cổ phần. Còn nếu cơ 2 thành viên thì có thể lựa chọn thủ tục thành lập công ty TNHH Hai thành viên, Nếu có 1 thành viên duy nhất thì lựa chọn Thủ tục thành lập công ty TNHH Một thành viên với cơ cấu gọn nhẹ và đơn giản hơn nhiều. Do vậy, tùy vào tình hình thực tế của công ty bạn có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp ưng ý nhất.

Nếu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần, nếu có vướng mắc gì về thủ tục xin vui lòng liên hệ Sáng Tâm để được tư vấn thêm. Sáng Tâm cam kết giúp bạn hoàn thành tất cả thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về quy trình hay thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty. Chúng tôi cam kết mang lại chất lượng tư vấn và thực hiện dich vụ thành lập công ty một cách uy tính và chuyên nghiệp nhất.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: congtysangtam@gmail.com
Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)
Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)
Website: www.thanhlapcongtysg.net

 

 

0938.132.982