Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2018

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty năm 2018

Công ty Tư vấn Luật Sáng Tâm Pro xin chia sẻ về chủ đề này như sau:

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Khoản 1, khoản 2 Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

Điều 7: Quyền của doanh nghiệp.

  1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
  2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Theo đó, các công ty đang hoạt động kinh doanh dù là bất kì ngành nghề nào mà pháp luật không cấm hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định:

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a. Tên, Mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế ).

b. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.

c. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982