Trách nhiệm của người quản lý Công ty Cổ phần mới nhất

Trách nhiệm của người quản lý Công ty Cổ phần mới nhất

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Căn cứ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây:

a. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật nay, pháp luât có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

c. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phẩn chi phối, thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. 

2. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm được quy định tại Khoản 1 điều 160 và các trách nhiệm cụ thể sẽ do Điều lệ công ty quy định.

=================================================

Trên đây là nội dung tư vấn của Sáng Tâm Pro. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Công ty Sáng Tâm Pro theo thông tin sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982