Trường hợp phải giải thể doanh nghiệp? Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể?

Trường hợp phải giải thể doanh nghiệp? Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể?

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014

Qua quá trình hoạt động, cảm thấy sự tồn tại của công ty không ổn. Doanh nghiệp có thể giải thể và thành lập một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

b. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần.

c. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục.

d. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau:

a. Cất giấu, tẩu tán tài sản.

b. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.

c. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.

d. Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

e. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.

f. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực.

g. Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.

—————————————–

Trên đây là tư vấn của Công ty Sáng Tâm Pro. Nếu còn thắc mắc hay cần chúng tôi tư vấn về dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép, dịch vụ kế toán, hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin sau:

Liên hệ ngay để nhận tư vấn trực tiếp từ SÁNG TÂM Pro :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982