Tư vấn về điều kiện kinh doanh mua bán phế liệu theo quy định mới nhất hiện nay.

Tư vấn về điều kiện kinh doanh mua bán phế liệu theo quy định mới nhất hiện nay.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.
 • Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu sản xuất.

Hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được quy định trong Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, các đơn vị được phép nhập khẩu phế liệu bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Đơn vị được phép nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định riêng với từng đối tượng. Cụ thể:

 1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng những điều kiện sau:
 • Có kho lưu trữ phế liệu nhập khẩu.
 • Có bãi lưu trữ phế liệu nhập khẩu.
 • Có công nghệ, thiết bị tái chế tái sử dụng phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nếu không thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp xử lý.
 • Ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu theo quy định.
 • Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với đơn vị trực tiếp sử dụng phế liệu đã đáp ứng điều kiện tại mục 1 nêu trên.
 • Ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu.
 • Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Như vậy, nếu công ty của bạn muốn thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu thì phải đáp ứng các điều kiện nêu tại mục 1, 2 và theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT có quy định về hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu.

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP SÁNG TÂM

Địa chỉ: Tầng 5 số 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: congtysangtam@gmail.com

Hotline1: 0909.0808.11 (Tư vấn trong nước)

Hotline 2: 0938.132.982 ( Tư vấn đầu tư nước ngoài và giấy phép con)

Website: www.thanhlapcongtysg.net

0938.132.982